1. Home
  2. Lipunan
  3. Katutubo

Manitoba nagpakilala ng panukalang-batas para gawing stat holiday ang Orange Shirt Day

Ang Setyembre 30 ay isang federal holiday

Nasa hagdan sa tapat ng building ang mga orange na t-shirt na nagsasabing every child matters.

Mga sapatos, teddy bear at orange na t-shirt ang inilagay sa harap ng British Columbia Legislature noong Hunyo 9, 2021.

Litrato:  CBC / Mike McArthur

RCI

Nagpakilala ang gobyerno ng Manitoba ng isang panukalang-batas sa lehislatura noong Lunes upang gawin ang Setyembre 30 — ang National Day for Truth and Reconciliation — na isang statutory holiday.

Ang pagbibigay sa mga manggagawa ng day off sa ilalim ng hurisdiksyon ng probinsya ay pahihintulutan ang Manitobans na gunitain ang impact ng residential school system sa mga batang Indigenous, ani Premier Wab Kinew.

Sa tingin ko talagang importante na bigyan ang lahat ng pamilya ng tsansa na makilahok at magmuni-muni sa karanasan ng residential school survivors, mga bata na hindi na nakauwi sa kanilang tahanan, at ano ang nais nating gawin para sa hinaharap, ani Kinew sa mga reporter.

Ang public stance ng aming gobyerno ito ay isang importanteng araw para gunitain at i-honour ang mga karanasan ng residential school survivors, at ito ay dapat maging isang araw rin na makasama ang mga taong mahal mo, nang sa gayon ay ma-honour mo ang ipinagkait sa mga bata na mula sa residential schools.

Ang araw na ito ay kilala rin na Orange Shirt Day bilang pag-alala kay Phyllis Webstad, na ang bagong orange na t-shirt ay kinuha nang siya ay dumating sa isang residential school noong 1973 sa edad na anim. Ito ay isang holiday para sa mga manggagawa na nasa ilalim ng federal jurisdiction at para sa ilang tao na nasa ibang probinsya, kasama ang British Columbia.

Sinabi ng dating Progressive Conservative na gobyerno ng Manitoba na kinokonsidera nito na gawing holiday ang araw na ito, ngunit hindi na nag-follow through bago ang eleksyon noong Oktubre 3. Sinabi ng Tories na kinokonsulta pa nila ang mga negosyante at Indigenous leaders kung paano dapat gunitain ang naturang araw halos dalawang taon pagkatapos nilang tingnan ang ideya.

Nangako ang New Democrats ni Kinew noong election campaign na magpa-follow through.

Sinusuportahan ng Winnipeg Chamber of Commerce ang ideya ng isang statutory holiday, 70 porsyento ng mga miyembro na rumesponde sa isang survey ay sinabi na pabor sila rito. Ngunit sinabi ng presidente ng chamber na nais niyang makita ang detalye sa plano ng gobyerno.

Titingnan namin habang lumalabas ang mga detalye ng lehislasyon, para tiyakin na ito ay isang araw na pahihintulutan tayong kumilos sa direksyon na kailangan natin tungo sa truth at reconciliation, at naka-structure sa isang paraan na inilalagay ang pokus sa diskusyon at pagkatuto laban sa isang day off lamang, ani Loren Remillard.

Nais ni Remillard na magkaroon ang mga manggagawa ng off sa Setyembre 30 at hindi isa pang araw kung ang Setyembre 30 ay babagsak sa weekend.

Hindi ito magiging consistent sa intensyon ng araw kung ang Lunes ay maging isang araw na kapalit nito.

Kinumpirma ng tagapagsalita ng gobyerno ng Manitoba na kung ang Orange Shirt Day ay babagsak sa weekend, kailangan pa rin itong kilalanin sa isang weekday.

Ang panukalang-batas ay inaasahan na mapupunta sa legislature committee para sa input ng publiko sa mga darating na araw. Sinabi ni Kinew na umaasa siya na ang panukalang-batas ay maipapasa bago magsimula ang winter break Huwebes sa susunod na linggo.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Ian Froese

Mga Ulo ng Balita