1. Home
  2. Agham

Makakatipid ka ba ng pera kung lilipat sa heat pump? Alamin

Ang kasalukuyan mong heating system, lokasyon at uri ng heat pump may epekto sa costs at savings

Isang babae tsinetsek ang hawak na papeles katabi ng heat pump sa labas ng bahay.

Isang project engineer tsinek ang paperwork para sa installation ng isang heat pump.

Litrato: Getty Images / Leon Neal

RCI

Maraming mambabasa ng CBC ang nagtanong tungkol sa gastos ng paglipat ng kanilang heating at cooling system sa heat pump.

Isang bagong report at online calculator mula sa Canadian Climate Institute ang pinakahuling nagsabi na maraming Canadian na tahanan ang maaaring makatipid ng pera sa pamamagitan ng paglipat sa heat pump.

Kinalkula ng mga mananaliksik na kapag pinalitan ang gas furnace at air conditioner ng isang air-source heat pump (na parehong ginagawa ang heating at cooling) ay makakatipid ng pera ang may-ari ng bahay sa Vancouver, Toronto, Montreal at Halifax.

Ang bagong report ang pinakahuling nagsabi na ang mga heat pump ay hindi lamang binabawasan ang gas emissions kaugnay ng fossil fuel heating, ngunit madalas makakatipid pa ng pera ang gagamit nito.

Gayunpaman, depende iyon sa ilang katanungan. Ano’ng klaseng tahanan ito ikinakabit? Saang rehiyon? Kasama ang ano’ng klase ng heating? At ano’ng uri ng heat pump system ang kanilang gagamitin?

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita