1. Home
  2. Pandaigdig
  3. International Politics

Freeland nanawagan para sa joint federal-provincial effort kontra tax credits ni Biden

Sr. federal official nagbabala na ang American tax credits ay maaaring maging ‘black hole’ para sa investment

Close-up ng mukha ni Chrystia Freeland.

Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland ng Canada (archives)

Litrato: La Presse canadienne / Cole Burston

RCI

Kapag nagpulong ang mga finance ministers sa Toronto ngayong araw, makakarinig sila ng update tungkol sa economic outlook ng Canada at isang pitch mula kay Deputy Prime Minister Chrystia Freeland sa pangangailangan na pagsamahin ang tugon sa mga competitive challenges na inihain ng Estados Unidos.

Hindi ito ang espasyo kung saan ang pederal na gobyerno ay puwedeng umaksyon nang mag-isa, sinabi ng isang senior government official sa CBC News.

Walang garantiya ng tagumpay at bilang isang bansa kailangan nating i-up ang ating game.

Ang hamon ay nagmumula mula sa mga hakbang sa Inflation Reduction Act ng administrasyon ni U.S. President Joe Biden, na lumusot sa Kongreso ng Estados Unidos noong nakaraang taon.

Kasama rito ang uncapped tax credits na dinisenyo para magpalabas ng mga investment upang pabilisin ang transition ng U.S. sa cleaner economy.

Noong nakaraang taglagas, tinawag ng isang senior federal finance department official ang naturang tax credits na isang game changer para sa climate transition, at nagbabala na ito ay mauuwi sa isang gravitational black hole na hihigop ng kapital patungong Estados Unidos sa kapinsalaan ng Canada at iba pang bansa.

Ang isang malaking hamon na hinaharap ng Canada ay ang sheer scale at scope ng U.S. incentives sa nabanggit na Inflation Reduction Act — mga incentive na inamin ng government sources na hindi kayang pantayan ng Canada.

Bilang resulta, ayon sa mga source, kailangan ng Canada ang isang policy response na mas targeted kaysa sa U.S. incentives.

Si Freeland ay nagpanukala ng initial response sa mga hamon na iyon sa huling economic statement noong taglagas — tax credits para sa clean energy capital costs at para sa hydrogen production.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita