1. Home
  2. Lipunan
  3. Imigrasyon

Paano tinulungan ng Pilipinong translator kid ang kanyang pamilya na imigrante

Ayon sa translator kids, ang Canada ay dapat maging mas inclusive sa mga 'di nagsasalita ng Ingles o Pranses

JP Catungal nakasombrero at salamin at may hawak na tasa sa loob ng isang cafe.

Si JP Catungal at ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa Canada mula Pilipinas nang siya ay 14 taong gulang. Siya ang naging translator para sa kanyang mga magulang at iba pang kamag-anak mula sa henerasyon na iyon.

Litrato: Danielle Wong

RCI

’Pakiramdam ng mga imigrante hindi sapat ang kanilang Ingles’

Sinabi ni JP Catungal na siya — magpahanggang ngayon — ay isang translator kid sa edad na 38.

Siya at ang kanyang pamilya ay dumating sa Canada mula Pilipinas noong siya ay 14 taong gulang pa lamang. Bagama’t nakakapagsalita ng Ingles ang kanyang pamilya, nahihirapan silang i-navigate ang Canadian English at iba pang aspeto ng lipunan ng Canada, aniya, na ibig sabihin kailangan niyang tumulong.

Hindi naman necessarily kakulangan ng kasanayan sa Ingles kaya nangangailangan ng translation work, aniya.

Ang mga magulang ko at marami pang ibang imigrante ay nararamdaman na ang kanilang Ingles ay hindi good o good enough dahil hindi ito ang tamang uri ng Ingles na pinapahalagahan o naiintindihan dito. May parang hierarchy sa English. May racialization ng ganoong uri ng Ingles na kanilang sinasalita.

Ang pamilya Catungal nakaupo sa kanilang sala at may mga pamaskong palamuti sa paligid.

JP Catungal, kanan, ay nagta-translate para sa kanyang mga magulang sa loob ng mahigit 20 taon — at ipagpapatuloy niya raw ito hanggang nabubuhay sila.

Litrato: Ang pamilya Catungal

Ang isyu, aniya, ay ang mga sistema sa Canada — katulad ng health care, ang justice system at finances — ang mga ito ay hindi ginawa para sa mga imigrante na naiiba ang paggamit sa wikang ito, o hindi nakakapagsalita.

Siya ay nakikipagtulungan sa Hua Foundation sa Vancouver, British Columbia para makahanap ng mga tool para sa mga institusyon na harapin ang language barriers na hindi kinakailangan ma-involve ang mga bata, na nagbibigay sa matatanda ng ahensya upang maintindihan at ma-navigate ang mga sistema na iyon na mag-isa.

‘Isang kombenyenteng paraan para makakuha ng interpretation services'

May mga kompanya sa North America na sinusubukang pagaanin ang mga karanasan ng translator kids, kasama ang isa na tinatawag na Language Line Solutions, na matatagpuan sa California, U.S.

Ang kompanya ay nag-aalok ng translation services para sa mahigit 200 na lengguwahe sa loob ng ilang segundo sa pamamagitan ng telepono, gamit ang propesyonal na mga interpreter.

Sa kabila ng ganitong mga serbisyo at iba pa, sinabi ni Chief Marketing Officer Suzanne Franks na kadalasan niyang nakikita ang mga bata na umaakto bilang translators para sa mga pamilya.

Parang napakakombenyente na paraan na hilingin sa anak mo na gawin ito para makakuha ka ng interpretation services, sinabi niya kay On The Coast host Gloria Macarenko.

Kadalasan ang mga bata ay hindi makapag-interpret ng tama, wala silang emotional maturity at vocabulary para i-handle ang ilan sa pinakamahirap na mga pag-uusap na ito, aniya.

Dahil dito, ang magulang ay hindi makapagtanong ng susunod na best logical question at makakuha ng tunay na pagkakaunawa ng kung ano ang kinakailangan na mangyari para maayos ang anumang sitwasyon na kinasasangkutan nila.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ni Courtney Dickson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita