1. Home
  2. Lipunan
  3. Mga baril

Canada kumilos para palawakin ang listahan ng ipinagbabawal na armas

Isang tao na may hawak ng baril.

Mas maraming armas ang nais idagdag ng Canada sa listahan nito ng banned weapons (archives).

Litrato: (Erik White/CBC News)

RCI

Isang bagong proposal ng gobyerno ang gagawing ilegal ang mas maraming armas sa Canada.

Idinagdag ang mas maraming shotgun at semi-automatic rifles sa banned list.

Panoorin ang ulat ng CBC News sa bidyo na ito:

Kaugnay na mga ulat

Isang bidyo ng CBC News na isinalin ang description sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita