1. Home
  2. Politika
  3. Imigrasyon

Canada kailangan ‘mas pagbutihin’ ang pagre-recruit ng foreign workers: Fraser

Kailangan tratuhin ng employers ang mga manggagawa na may ‘dignidad at respeto,’ sabi ni Sean Fraser

Sean Fraser nagsalita sa isang press conference.

Immigration Minister Sean Fraser ng Canada (archives)

Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

RCI

Ang mga nakakabahalang kuwento sa isang farming company sa P.E.I. ay isang indikasyon na ang Temporary Foreign Worker Program ng Canada ay nangangailangan ng mga pagbabago, ayon kay Immigration, Refugees and Citizenship Minister Sean Fraser.

Napag-alaman ng CBC News na 22 temporary foreign workers mula sa isang farming company ang nabigyan ng mga open work permit, at nakausap nito ang dalawa sa kanila directly. Ang open work permit program ay inilunsad noong 2019 para pahintulutan ang mga manggagawa na umalis sa kanilang sponsoring employer kung sila ay nasa isang mapang-abusong sitwasyon.

Sinabi ni Fraser na ang mga employer na gumagamit ng programang ito ay dapat managot kung hindi sila kumikilos ng tama.

Kung ang employer na iyon ay hindi tinatrato ang isang empleyado na may dignidad at respeto, kailangan natin siguraduhin na ang empleyado ay may access sa trabaho para sa ibang employers, aniya.

Kinilala ni Fraser ang mga problema sa Temporary Foreign Worker Program, ngunit sinabi na nagtatrabaho ang gobyerno para lutasin ito.

Sa isang ulat noong Disyembre, na nakapokus sa pagpapatupad ng pandemic protocols para sa temporary foreign workers, napag-alaman ni Auditor General Karen Hogan ang mga seryosong shortcomings ng inspection regime para sa mga kompanya na gumagamit sa programa. Ang tugon ng gobyerno, ani Fraser, ay palakasin ang workplace inspections para sa lahat ng aspeto ng programa.

Ginagawa na iyon hindi lang para pabilisin ang proseso, pero para siguraduhin na mangyayari ito na may a lot more consistency, aniya.

Kasama sa mga pagbabago sa pagpapatupad ang mas pinahusay na training at gabay para sa mga inspektor. Ang escalation process ay nilikha rin para tiyakin na ang aksyon ay magaganap sa loob ng 48 oras sa mga kaso kung saan ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ay nasa panganib.

Gayunpaman, walang kasalukuyang plano para sa sorpresang inspeksyon ng mga lugar ng trabaho, ani Fraser.

Ang nagsusulong ng mga karapatan ng temporary foreign workers ay nag-aalala na sa kasalukuyan ang mga kompanya ay nakakakuha ng advance notice ng karamihan sa inspections, kung kaya maaari nilang ihanda ang sarili para makapasa.

Sinabi ni Fraser na ang sistema ay naka-set up para mabilis na alisin ang mga manggagawa mula sa mga problemadong sitwasyon, ngunit mas matagal ang mag-arrange ng mga inspeksyon at magpataw ng anumang parusa bilang resulta ng natagpuan sa work site.

Magkakaroon ng lag sa pagitan ng paglalagay sa manggagawa sa isang sitwasyon kung saan kaya niyang suportahan ang sarili at bago magkaroon ng wastong imbestigasyon, enforcement mechanism laban sa employer, ani Fraser.

In contrast, ang mga desisyon sa open work permit ay ginawang mabilis, kadalasan sa loob ng isang linggo, binanggit niya.

Permanent gaps, temporary workers

Habang ang mga espisipikong pagbabago ay ginagawa, ang isang mas malawak na approach para sa reporma ay kailangan din, ani Fraser.

Kasama rito ang mga pagbabago pagdating sa pagre-recruit ng foreign workers, aniya.

Ang Temporary Foreign Workers Program, noong itinayo ito, ay idinisenyo para dalhin ang mga manggagawa para punan ang temporary gaps sa labour force. Over time, naging programa ito para punan ang permanent gaps sa labour force ng temporary workers, aniya.

Sa palagay ko we can do better.

Noong Hunyo, inanunsyo ni Fraser na ang kanyang departamento ay nagdedebelop ng mga bagong pathway tungo sa permanent residency para sa mga tao sa Canada na may temporary permits. Ang anunsyo para sa bagong programa ay inaasahan sa susunod na buwan.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ni Kevin Yarr (bagong window), CBC Investigates na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita