1. Home
  2. Sining
  3. Drama

Dula tampok ang istorya ng imigrasyon ng mga Pilipino sa Canada ipinalabas sa Vancouver

Ang "Buto/Buto : Bones are Seeds" ay ipinalabas sa Vancouver, B.C. noong nakaraang buwan

Litrato ng cast at crew ng isang dula.

Ang grupo na bumubuo sa dula na pinamagatang "Buto/Buto : Bones are Seeds."

Litrato:  Facebook / National Pilipino Canadian Cultural Centre

RCI

Mapapakinggan niyo ang tungkol sa dula na tinatawag na "Buto/Buto : Bones are Seeds" na ikinuwento ang istorya ng imigrasyon ng mga Pilipino sa Canada, at kung paano sinubukan ng mga Pilipino sa komunidad na hanapin ang kanilang identity at belonging dito sa Canada.

Ang dulang Buto/Buto : Bones are Seeds ay tungkol sa totoong istorya ng unang Pilipinong imigrante sa Canada na nagngangalang Benson Flores. Siya ang kauna-unahang Pilipino na rehistradong residente sa probinsya ng British Columbia. Tumira si Benson Flores sa Bowen Island noong taong 1861.

Pakinggan ang interbyu ni Leonora Angeles, ang presidente ng National Pilipino Canadian Cultural Centre, na isa sa mga grupong nag-organisa sa naturang dula.

Ang sold-out na dula ay ipinalabas sa Russian Hall sa Vancouver noong huling linggo ng Hulyo.

Isang episode ng The Early Edition na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita