1. Home
  2. Politika
  3. Pederal na Politika

Kulay sa buhok, tato sa mukha pinayagan na sa ilalim ng bagong military dress rules

Ang mga pagbabago ay para ‘suportahan ang respeto, diversity at inclusiveness’ ayon sa DND

Mga miyembro ng Canadian Armed Forces na naka-uniporme.

Inanunsyo ng Canadian Armed Forces (CAF) ang mga detalye ng updated dress instructions noong Martes na ipapatupad sa Setyembre (archives).

Litrato:  (Jeff McIntosh/The Canadian Press)

RCI

Ang mga miyembro ng hukbong militar ng Canada ay malapit na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng mas hindi istriktong patakaran sa pananamit habang ipinakilala ng Canadian Armed Forces (CAF) ang updated na mga regulasyon sa personal grooming.

Sa ilalim ng mga bagong patakaran — na inilabas noong Martes at magiging epektibo sa Setyembre — pahihintulutan ng Canadian Armed Forces ang mga military personnel na kulayan ang kanilang buhok at palaguin ito sa anumang haba, pati na rin ang pagkakaroon ng mga tato sa mukha.

Ang bottomline ay ang Canadian Forces dress instructions ay humigit-kumulang 50 taong gulang na, kaya naman ang polisiya sa kabuuan ay overdue na para rebisahin, ayon sa frequently asked questions page ng Department of National Defence na idinetalye ang update.

Ang panlabas na anyo ng Canadian Armed Forces ay hindi nakasabay sa lipunan ng Canada na siyang pinagsisilbihan nito.

Marami sa bagong liberties ay conditional. Ang hindi natural na kulay ng buhok, halimbawa, ay pinapayagan puwera na lang kung nakakahadlang ito sa isang operational duty, ayon sa Department of National Defence page.

Basahin ang iba pang detalye sa istoryang ito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita