1. Home
  2. Politika
  3. Pederal na Politika

Vacancies dumami sa Senado habang bumagal ang pagtatalaga ni Trudeau ng bagong members

Halos 20 porsyento ng mga posisyon sa Red Chamber ay bakante

Harapan ng Senate of Canada Building.

Ang Senate of Canada Building ay may puwesto para sa 17 pang senador na dapat irekomenda ni Prime Minister Justin Trudeau sa Governor General para maitalaga sa Red Chamber.

Litrato:  CBC News / Brian Morris

RCI

Ang Senado ng Canada ay halos 20 porsyento na bakante matapos pabayaan ni Prime Minister Justin Trudeau na maging vacant ang ilang puwesto sa upper chamber, sa ilang pagkakataon sa loob ng maraming taon.

Sa 105 na puwesto sa upper house, 17 ang hindi okupado at ang ilang probinsya — karamihan ay nasa kanluran ng Quebec — ay iniwan na walang representasyon na isang karapatan na dapat asahan sa ilalim ng Konstitusyon.

Apat pang senador ang nakatakdang magretiro sa susunod na taon kapag naabot nila ang mandatory na edad para magretiro na 75.

Ang Senado ay hindi nagkaroon ng full complement ng mga senador mula pa noong 2018, na ibig sabihin mas kaunting senador ang nagsasagawa ng mga tungkulin ng chamber na magpanukala ng mga bagong batas o amyendahan ang mga lehislasyon ng gobyerno.

Sinabi ni Paul Thomas, isang professor emeritus ng political studies sa University of Manitoba at isang Senate watcher, na ang lumalaking listahan ng mga bakanteng posisyon ay nagpapakita na hindi masyadong pinapahalagahan ang upper house at ang kanilang trabaho.

Nakaka-contribute ito sa impression na ang Senado ay kahiya-hiya — na kulang ito sa pagkalehitimo. Tila walang pakialam ang mga taong nagdedesisyon sa gobyerno, na hindi ito mahalaga sa kanilang paningin at hindi sila humahanap ng mga tao para magsilbi, ani Thomas.

Basahin ang buong ulat tungkol sa Senate vacancies dito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita