1. Home
  2. Politika
  3. Pangprobinsiyang Politika

Quebec isinabatas ang kontrobersyal na Bill 96 na babago sa French Language Charter

Parti Québécois, mga Liberal bumoto laban sa Bill 96 - para sa magkaibang rason

Mga nagpoprotesta na may hawak na placard.

Demonstrasyon ng mga estudyante at guro laban sa Bill 96 (archives).

Litrato: Radio-Canada / Ivanoh Demers

RCI

Ipinasa ng majority government ng Quebec ang kontrobersyal na language bill na magbabago sa Charter of the French language, sa isang boto na nagtagal lamang ng ilang minuto sa National Assembly ngayong hapon.

Tumindi ang hindi pagsang-ayon sa Bill 96 nitong mga nakaraang linggo at libo-libo ang nagprotesta, tinutuligsa nila ang panukalang batas dahil sa paghadlang nito sa karapatan ng anglophones, allophones at Indigenous communities.

Malaki ang sakop ng naturang batas, nililimitahan nito ang paggamit ng wikang Ingles sa mga korte at pampublikong mga serbisyo at nagpapataw ng mas mahigpit na language requirements sa maliliit na negosyo at mga munisipalidad.

Naglalagay rin ito ng cap sa bilang ng mga estudyante na maaaring pumasok sa mga kolehiyo na gumagamit ng wikang Ingles, na kilala rin bilang CEGEPs, at dinadagdagan ang bilang ng French courses na kailangang kunin ng mga estudyante sa mga kolehiyo.

Dalawang opposition parties ang bumoto laban sa batas. Sinabi ng Parti Québécois na ang lehislasyon ay hindi sapat upang protektahan ang wikang Pranses sa Quebec, habang tinuligsa naman ni Quebec Liberal Party Leader Dominique Anglade ang paggamit ng batas sa notwithstanding clause, at sinabi na labis-labis ito.

Pinahihintulutan ng notwithstanding clause ang isang probinsya na i-override ang mga pangunahing kalayaan na ginarantiyahan ng Canadian Charter of Rights and Freedoms. Sa halip na i-apply ang clause sa espisipikong mga bahagi ng Bill 96, in-apply ng gobyerno ang clause sa buong bill, at ginawang immune ang bawat aspeto ng malawak na batas sa legal challenges batay sa charter.

Bumoto ang Québec Solidaire pabor dito, kahit na nagpahayag ng pagkabalisa tungkol sa isang clause sa bill na nagsasabing kailangan matuto ng Pranses ang mga refugee sa loob ng anim na buwan ng kanilang pagdating, at pagkatapos hindi na nila maa-access ang mga serbisyo sa ibang lengguwahe.

Sinabi ni Pascal Bérubé, ang language critic ng Parti Québécois, na mas gustong makita ng kanilang partido na palawakin ng batas ang Charter of the French language sa CEGEPS, ang ibig sabihin nito ang francophones at ang mga anak ng mga taong hindi pumasok sa English school ay kailangan pumasok sa CEGEP sa wikang Pranses.

Ipinagtanggol nina Quebec Premier François Legault at Simon Jolin-Barrette, ang ministro na responsable para sa wikang Pranses, ang batas sa kabila ng mga protesta, at tinawag ang takot ng mga demonstrador na walang basehan at sinabi na ang mga taga-Quebec na pinahintulutan na mag-aral sa wikang Ingles ay magkakaroon ng access sa mga serbisyo sa kanilang wika.

Isang artikulo ni Verity Stevenson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Laura Marchand

Mga Ulo ng Balita