1. Home
  2. Kalusugan
  3. Pagpapalaglag

Canada inanunsyo ang pondo sa pagpapalawak ng access sa abortion services

Dumating ito isang linggo matapos mag-leak ang U.S. Supreme Court draft decision sa pagbaligtad ng Roe v. Wade

Jean-Yves Duclos sa isang press conference.

Federal Health Minister Jean-Yves Duclos (archives)

Litrato: Reuters / BLAIR GABLE

RCI

Inanunsyo ng Liberal na gobyerno ang mahigit $3.5 milyon na pondo para sa dalawang inisyatiba na sinasabi nito na ii-improve ang access sa abortion services at reproductive health information sa Canada.

Sa Ottawa, inanunsyo ni Health Minister Jean-Yves Duclos na ang Action Canada ay tatanggap ng $2.1 milyon sa susunod na tatlong taon para i-improve ang information at referral services.

Ang pondo ay gagamitin para tulungan na ikober ang travel at accommodation costs ng mga taong magpapa-abort.

Ang National Abortion Federation Canada ay makakakuha ng $1.4 milyon na pondo sa parehong period para tulungan na sanayin ang health care providers na magsasagawa ng abortion at tiyakin na ang mga pasilidad ay may kapasidad para isagawa ang naturang serbisyo.

Ang mga investment na ito ay sumasalamin sa ating paniniwala na ang mga babae at tanging sila lamang ang may karapatan na magdesisyon tungkol sa kanilang mga katawan, gayundin ang ating walang pag-aalinlang na pangako na tiyakin ang komprehensibo at accessible na reproductive health care para sa lahat sa Canada, ani Duclos.

Sinabi ng ministro na ang pondo ay hindi bago — ito ay galing sa isang spending commitment na $45 milyon sa susunod na tatlong taon na inanunsyo kamakailan sa federal budget.

Nangangako ito na tutulungang bigyan ng pondo ang mga gawain na itataas ang accessibility para sa vulnerable populations, sanayin ang mga tao para magbigay ng serbisyo, lumikha ng public awareness campaigns at magbigay ng logistical support para sa mga tao na kailangang magbiyahe ng malayo para ma-acess ang abortion services.

Sinabi ni Duclos na pito pang anunsyo kaugnay ng pondo ang gagawin sa mga susunod na buwan. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye.

Bahagi ng artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita