1. Home
  2. Lipunan

B.C. may pinakamataas na rate ng hate crimes sa Canada noong unang taon ng COVID

Ang mga krimen na tinatarget ang race o ethnicity ay halos dumoble sa buong Canada noong 2020

Mga Asyano na nagpoprotesta laban sa Asian hate sa labas ng Vancouver Art Gallery.

Nagprotesta ang mga tao sa Vancouver Art Gallery noong Marso 2021 upang ipahayag ang kanilang concern tungkol sa pagtaas ng anti-Asian hate mula nang magsimula ang pandemya.

Litrato:  CBC / Jon Hernandez

RCI

Ang datos mula sa pederal na gobyerno na inilabas noong Huwebes ay nagpapakita na ang police-reported hate crimes ay tumaas nang husto sa buong Canada noong unang taon ng pandemya at ang British Columbians ang may highest rate.

Ang isang detalyadong analysis (bagong window) sa bilang ng hate crimes noong 2020 na inilathala ng Statistics Canada ay nagpapakita na tumaas ito ng 37 porsyento overall sa Canada mula 2019, nang iniulat ng pulisya ang total na 2,669 noong taon na iyon. Sa British Columbia, tumaas ito ng 60 porsyento at nang i-adjust para sa populasyon, ang incident rate ay mas tumaas kaysa sa iba pang probinsya o teritoryo.

Iniulat ng British Columbia ang 198 hate crimes noong 2020, na binubuo ng 10 insidente kada 100,000 katao. Pangalawa ang Ontario, na may incident rate na 7.9.

Sa buong Canada, ang 2020 ang may pinakamataas na bilang ng police-reported hate crimes mula nang maging available ang comparable data noong 2019. Ipinakita rin ng datos na ang mga krimen na tinatarget ang race o ethnicity ay halos dumoble noong 2020 kumpara sa 2019.

Sinabi ng Statistics Canada na ang pandemya ay mas inexpose at pinalala ang mga isyu kaugnay ng kaligtasan sa komunidad at diskriminasyon sa Canada, kasama ang hate crime.

Ayon sa isang crowdsourcing survey (bagong window) na isinagawa ng pederal na ahensya noong unang bahagi ng pandemya, ang mga respondents mula sa visible minority groups ay tatlong beses na mas makikita ang pagtaas ng race-based harassments o attacks kumpara sa natitirang bahagi ng populasyon. Ang Asian respondents ang nakaramdam na sila ang grupo na pinaka-at risk.

Noong Hulyo 2021, higit sa kalahati ng Asian Canadians na sumagot sa survey ng Angus Reid Institute ay sinabi na biktima sila ng diskriminasyon sa nakaraang taon. Sa Vancouver, sinabi ng pulisya na tumaas ang anti-Asian hate crimes ng 717 porsyento noong unang taon ng COVID-19 pandemic.

Ang pagtaas ay hindi nangyari kaagad. Ipinahiwatig ng datos na noong ipinatupad ang initial lockdowns, ang bilang ay mas mababa sa unang buwan at kalahati ng pandemya kaysa noong 2019. Pagkatapos ito ay mabilis na umakyat noong Mayo hanggang Disyembre at 43 porsyento sa mga ito ay marahas.

Ang hate crimes na tinatarget ang Indigenous people ay higit na dumoble sa buong Canada ngunit nag-account para sa tatlong porsyento lamang ng police-reported crimes sa Canada.

Ayon sa Statistics Canada, ang self-reported data ay ipinapahiwatig na ang rate ng violent victimization sa Indigenous people ay higit na dumoble sa non-Indigenous people, ngunit ipinakita rin na ang Indigenous people ay mas bumaba ang kumpiyansa sa pulisya, sa sistema ng hustisya at sa iba pang institusyon kaysa sa non-Indigenous counterparts nito.

Ang hate crimes na tinatarget ang relihiyon ay bumaba ng 16 porsyento mula 2019. Ang pagbaba ay dahil ang hate crimes na tinatarget ang populasyon ng mga Muslim ay bumaba ng 55 porsyento sa Canada noong 2020, mula 182 naging 82 na insidente. Samantala, ang mga krimen laban sa Jewish people ay tumaas ng limang porsyento.

Ang mga krimen na tinatarget ang indibidwal dahil sa kanyang sexual orientation ay bumaba ng dalawang porsyento. Gayunpaman, ang marahas na mga krimen ang nag-account para sa halos 58 porsyento ng hate crimes na tinatarget ang sexual orientation kumpara sa 20 porsyento ng mga krimen na tinatarget ang relihiyon at 47 porsyento roon ay tinatarget ang race o ethnicity.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita