1. Home
  2. Kalusugan
  3. Public Health / Pampublikong Kalusugan

Nagbago na ang mask guidance ng Canada. Bakit kailangan mong mag-upgrade.

Ang cloth mask ay hindi ganoong protective sa lebel na gusto natin, lalo na ngayong maglalagi na tayo indoors

Isang piraso ng cloth mask.

Dapat mo na bang palitan ang iyong cloth mask?

Litrato: (David Horemans/CBC)

RCI

Ngayon na dumating na ang malamig na panahon at ang mga tao ay nasa loob na ng bahay parati, maraming doktor at siyentipiko ang humihikayat sa Canadians na huwag maging kampante pagdating sa pagsusuot ng mask upang maprotektahan laban sa COVID-19 - at isipin din kung sapat ang cloth mask upang panatilihin kang ligtas pati ang ibang tao.

In general, habang ang non-medical masks ay makakatulong upang iwasan ang pagkalat ng COVID-19, ang medical masks at respirators ay nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon, ayon sa Public Health Agency of Canada (PHAC) sa COVID-19 mask information webpage (bagong window) nito, na inupdate noong Nobyembre 12.

Inirerekomenda rin ng updated guidance ang medical masks o respirators para sa mga taong nanganganib magkaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19 at sa mga indibidwal na mas mataas ang panganib na ma-expose sa COVID-19 dahil sa kanilang living situation.

Ang respirators (tulad ng N-95 at KN-95 masks) ay kinokonsidera na pinakamataas na level ng mask protection at inirerekomenda lang dati para sa health-workers na may direct contact sa nakakahawang pasyente. Sa high-risk areas na iyon, ang respirators ay kailangang i-fit test.

Ngunit sinabi ng Public Health Agency of Canada ngayon na: Ang respirator na isusuot sa komunidad ay hindi kailangan na pormal na i-fit test sa ilang occupational settings.

Nang sagutin ang tanong ng CBC kung bakit nagbago ang rekomendasyon ng Public Health Agency of Canada , sinabi ng ahensya sa kanilang email na dahil base ito sa pinakahuling scientific evidence sa SARS-CoV-2 virus variants of concern, dagdag na pag-unawa sa epekto ng bakuna at immunity sa populasyon, at bagong datos na available sa mask types at kanilang effectiveness.

Bukod sa updated online guidance, si Dr. Theresa Tam, ang chief public health officer ng Canada, ay nag-post kamakailan lang ng mga tweets na naglalarawan kung paano kumakalat ang COVID-19 sa hangin, gamit ang analogy ng second-hand smoke.

Maraming doktor, siyentipiko at inhinyero ang nagsabi na ang shift sa messaging ay sumasalamin sa lumalaking body of evidence na nagsa-suggest na ang COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng aerosols (maliliit na particles na maaaring manatili sa hangin), at hindi lamang sa respiratory droplets (mas malalaking particles) na nata-transmit sa pamamagitan ng close contact sa infected person.

Ibig sabihin importante na ire-evaluate ang mga mask na ginagamit natin, anila.

Minamarkahan nito ang transition sa Canada tungo sa pagkilala kung gaano kaimportante ang aerosol, ang airborne-based transmission ay nasa transmission ng virus na ito, wika ni Dr. Brooks Fallis, isang critical care physician sa Toronto-area William Osler Health System.

Dahil ang aerosol particles ay mas maliit at maaaring maipon sa hangin sa paglipas ng panahon, sinabi ni Fallis na ang best-performing masks ay importante kung ikaw ay pupunta indoors kasama ang ibang tao sa matagal na panahon.

Kung ikaw ay pupunta lang sa grocery store at bibili ng ilang items o ikaw ay… maglalakad sa isang crowded na daan at gusto mong magsuot ng mask, ok lang [na magsuot ng medical mask], ani Fallis.

Isang N-95 mask.

Inirerekomenda ng ilang doktor ang pagsuot ng respirator, tulad ng N-95 mask, kung mananatili ka indoors kasama ang maraming tao sa loob ng mahabang oras.

Litrato: (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Ngunit kung ikaw ay nasa closed space kasama ang maraming tao, kailangan mag-upgrade sa higher-level masks, tulad ng KN-95 masks o respirator-type masks, na nagbibigay ng mas magandang fit at mas mahusay na filtration.

Ang mask ay importante kahit na ikaw ay fully vaccinated, parehong sinabi ng Public Health Agency of Canada at mga doktor, dahil maaari pa rin makakuha ng impeksyon mula sa virus na sanhi ng COVID-19, lalo na ng mas nakakahawang delta variant.

PANOORIN | Respirators kinokonsidera na pinakamataas na level ng mask protection:

Ang 3 Fs sa pagpili ng mask

May tatlong F-words na dapat tandaan kapag ina-assess kung gaano kahusay ang proteksyon na maibibigay ng mask sa iyo at sa ibang tao: Fit, filtration at function (tinatawag din ito na breathability).

Ang fit ay importante in terms of kung gaano ka-effective ang filtration na nangyayari sa totoong setting, ani Ravi Selvaganapathy, isang propesor ng biomedical engineering sa Centre of Excellence in Protective Equipment and Materials sa McMaster University.

Maaaring nasa iyo ang best quality material out there, ngunit kung hindi ito fit sa iyong mukha, karamihan ng hangin ay lalabas sa malalaking gap na nag-e-exist at hindi sa filter material.

Ang filter material na nasa medical/surgical masks at N-95 respirators ay pareho - ngunit ang respirators ay naka-contour sa iyong mukha, ani Selvaganapathy.

Ang knot and tuck adjustment ay maaaring i-improve ang fit ng disposable masks - kasama ang medical masks, payo naman ng Centers for Disease Control and Prevention (bagong window) (CDC).

Ang cloth masks ay kadalasang nagbibigay ng good fit at good function (breathability), ngunit kung gaano ito kahusay na mag-filter ng virus particles ay usually isang wild card, sabi ng mga eksperto, dahil gawa ito sa iba’t ibang materyal at hindi regulated.

Walang standards. Kapag bumili ka ng cloth mask, hindi sinasabi sa iyo kung ano ang filtration nito, ani Marianne Levitsky, isang industrial hygienist sa Dalla Lana School of Public Health sa University of Toronto.

Ang filtration ng medical/surgical masks at respirators (bagong window) ay graded ng standards organization na tinatawag na ASTM International. Ang ilang non-cloth, non-medical masks na available sa mga tindahan ay maaaring mukhang medical masks - ngunit hindi, ayon sa mga eksperto, kaya importante para sa mga consumer na itsek ang label.

Mga taong nakasuot ng masks sa labas ng tindahan.

Ang medical/surgical masks ay graded ng ASTM International.

Litrato:  (CBC/Radio-Canada)

Ang ASTM ay nagsimula ng isang voluntary certification program para sa non-medical masks, ngunit sa puntong ito, wala masyadong available na certified non-medical masks.

Upang mas pigilan ang COVID-19 transmission, ang ilang bansa, tulad ng Germany at Austria, ay minandato ang medical-grade masks at respirators imbes na cloth masks sa mga pampublikong lugar.

Sa maraming kaso, ito ay binigay ng libre o subsidized, ani Fallis — isang aksyon na nais niyang gawin ng Canada.

Sa palagay ko ito ay isang worthwhile investment dahil isa pa itong paraan upang pababain ang mga kaso at para maging mas mura ang higher-quality masks para sa mga tao… na financial burden ang pagbili ng masks, aniya.

Bahagi ng artikulo ni Nicole Ireland (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita