1. Home
  2. Lipunan

Sask. social assistance program binago para suportahan ang nanganganib maging homeless

Sinabi ng advocates at landlords na pinalala ng mga unang pagbabago ang homelessness sa Saskatchewan

Mga taong naglalakad at nag-uusap sa tabi ng isang sign na nagsasabing housing crisis affects us all.

Ang mga pagbabago sa Income Support program ng Saskatchewan ay sinundan ng mga protesta tulad ng makikita sa litratong ito na kuha sa Regina noong Oktubre.

Litrato:  CBC / Dayne Patterson

RCI

Ang bagong social assistance program ng Saskatchewan ay babaguhin upang makapagbigay ang social services ministry ng direct payments para sa renta at utilities sa ngalan ng ilang kliyente na nanganganib maging homeless.

Pinalitan ng Saskatchewan Income Support (SIS) program ang Saskatchewan Assistance Program noong Agosto 31.

Binatikos ng advocates at landlords ang Saskatchewan Income Support dahil naglaan ito ng shelter budget para sa mga tao at kinailangan nilang magbayad ng renta at utilities bawat buwan mula sa perang ibinigay sa kanila.

Dati rati, direktang binabayaran ng probinsya ang mga landlord para sa renta at covered din ang utilities upang siguraduhin na ang housing costs ay hindi maaatraso at mauuwi sa eviction o pagpapalayas.

Direktang payments

Sinabi ngayon ng social services ministry na sisimulan nila ang pagbibigay ng direct payments ng shelter benefits sa ngalan ng mga Saskatchewan Income Support clients na lubos na nangangailangan na may mga komplikadong hamon at nanganganib maging homeless.

Noong Oktubre, may mga protesta na naganap sa Regina at Saskatoon na humihiling ng mga pagbabago sa Saskatchewan Income Support.

Sinabi ni Len Usiskin, executive director ng Quint Development Corporation, na may-ari ng humigit-kumulang 100 na abot-kayang rental-housing units sa Saskatoon, noong panahon na iyon na nakakita siya ng dramatikong pagtaas sa homelessness at ang karamihan dito ay maaaring ma-attribute sa social assistance program.

Simula nang ilunsad ang Saskatchewan Income Support porgram noong 2019, nakikinig na tayo sa feedbcak at review ng program upang tingnan kung may adjustments na kailangang gawin, ani Social Services Minister Lori Carr sa kanyang media statement ngayong Biyernes.

Habang ang karamihan ng mga kliyente ay naging matagumpay sa pagma-manage ng kanilang pera at sa pagbabayad ng kanilang bills, kinikilala natin na ang ilang kliyente na may high needs ay nagre-require ng karagdagang suporta at ibibigay natin iyon.

Ang isa pang batikos na ipinukol sa Saskatchewan Income Support ay hindi raw ito nagbibigay ng sapat na pera para i-cover ang renta.

Sa ilalim ng Saskatchewan Income Support, ang single adult sa Saskatoon at Regina ay nakakakuha ng $575 kada buwan para sa shelter at utilities (bagong window), at dagdag na $285 kada buwan para sa pagkain at lahat ng iba pang gastusin.

Hindi binanggit sa news release kung ang shelter allowance ay tataasan, ngunit sinabi ng probinsya na may karagdagang pera na available bukod sa basic amount, kasama ang stabilization benefits para sa ilang kliyente gaya ng mga homeless o mga taong kamakailan lang ay nag-transition sa programa.

Sinabi ng ministry na sila ay mag-i-invest din ng karagdagang $113,000 ngayong 2021-2022 upang palawakin ang money management at trusteeship services ng 25 porsyento, para makatulong sa mga taong may komplikadong pangangailangan.

Isang artikulo ni Yasmine Ghania (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita