1. Home
 2. Kalusugan
 3. Pagbabakuna

Seniors edad 80 pataas dapat magpabakuna ng COVID-19 booster shot: NACI

Maaari rin ialok ang boosters sa mga tao edad 70-79 taong gulang, sa front-line workers at sa iba pang grupo

Isang babae na naka-mask tinurukan ng bakuna sa braso.

Care home worker, binakunahan ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa isang klinika sa St. Michael’s Hospital, Toronto noong Disyembre 22, 2020.

Litrato:  CBC / Evan Mitsui

RCI

Nirekomenda ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) ng Canada na magpabakuna ng COVID-19 booster shots ang lahat ng tao edad 80 pataas, at bubuksan din ang pinto para sa ibang grupo na may increased risk na humina ang proteksyon sa paglipas ng panahon mula noong unang mabakunahan.

Ang mga populasyon na nasa highest risk na humina ang proteksyon kasunod ng unang serye ng bakuna at nasa highest risk na magkaroon ng malubhang COVID-19 ay dapat alukin ng booster dose ng mRNA COVID-19 vaccine anim na buwan matapos makumpleto ang unang serye, ayon sa patnubay na inilabas ng National Advisory Committee on Immunization ngayong Biyernes (bagong window). Binigyang-diin nito na ang mga seniors edad 80 pataas ay dapat alukin ng booster shot.

Sinabi rin ng National Advisory Committee on Immunization na ang ibang tao ay puwedeng alukin ng booster shot kung sila ay nasa increased risk ng paghina ng proteksyon sa paglipas ng panahon mula noong mabakunahan, may increased risk ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman o mahalaga na mapanatili ang kanilang health system capacity.

Ang mga grupo na ito ay ang sumusunod:

 • Ang matatanda edad 70 hanggang 79.

 • Ang mga tao na tumanggap ng dalawang dose ng AstraZeneca/COVISHIELD vaccine o isang dose ng Janssen vaccine.

 • Ang matatanda na mula sa First Nations, Inuit at Métis communities.

 • Ang matatanda na front-line health-care workers na may direktang in-person contact sa mga pasyente at nabakunahan na may maikling interval sa pagitan ng una at ikalawang dose (tatlo o apat na linggo).

Ang booster shots ay dapat iturok anim na buwan matapos ang ikalawang dose ng bakuna, ayon sa National Advisory Committee on Immunization. Dapat din na ang booster ay isang mRNA vaccine — Pfizer-BioNTech o Moderna.

Kahit na nagbigay ng rekomendasyon ang National Advisory Committee on Immunization, ang mga probinsya pa rin at teritoryo ang magpapasiya kung mag-aalok ito ng booster shots.

Nirekomenda na ng National Advisory Committee on Immunization ang pangatlong dose para sa mga tao na naninirahan sa long-term care homes (bagong window) o ibang congregate settings, gayundin sa mga taong may partikular na immunocompromising conditions (bagong window).

Sa patnubay na inilabas ngayong Biyernes, sinabi ng advisory group na lubos na inirerekomenda na magpabakuna ng pangatlong dose ang mga taong moderately hanggang severely immunocompromised. Narito ang mga taong kabilang sa kategorya na ito:

 • Active treatment para sa solid tumour o blood cancers.

 • Organ transplant recipients na tumatanggap ng immunosuppressive therapy.

 • Ang mga tao na tumatanggap ng chimeric antigen receptor (CAR)-T-cell therapy o hematopoietic stem cell transplant (sa loob ng dalawang taon ng transplantation o pagtanggap ng immunosuppression therapy).

 • Ang mga tao na may moderate hanggang severe na primary immunodeficiency (halimbawa DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome).

 • Stage 3 o advanced HIV infection na hindi nagamot o may AIDS.

 • Active treatment na may ilang immunosuppressive therapies.

Ano ang kaibahan ng booster shot sa ikatlong dose?

Ang lahat ng tatlong aprubado na COVID-19 vaccines sa Canada (Pfizer-BioNTech, Moderna at AstraZeneca) ay two-dose regimens. Ang pangatlong dose ay para sa mga taong hindi nagkaroon ng malakas na immune response para labanan ang COVID-19 matapos ang dalawang dose.

Tinukoy ng National Advisory Committee on Immunizationang dalawang populasyon na nangangailangan ng pangatlong dose: ang matatanda na nakatira sa long-term care at ang mga tao na may specific health conditions na ginagawa silang immunocompromised (bagong window) (kabilang ang organ transplant recipients). Para sa mga taong ito, ang pangatlong dose ay isang extension ng kanilang unang serye ng bakuna.

Ang booster shot ay para sa mga tao na nagkaroon ng malakas na immune response sa regular na two-dose vaccine regimen, ngunit sa paglipas ng panahon, ang immunity at clinical protection ay mas bumaba sa rate na sapat sa populasyon na iyon,ayon sa World Health Organization (WHO) (bagong window).

Maihahalintulad ito sa tetanus vaccine, na nangangailangan ng booster shot tuwing 10 taon. Karamihan sa mga eksperto ay sumasang-ayon na lahat ng tao ay mangangailangan ng COVID-19 booster shot sa isang punto sa susunod na taon, ngunit ang malaking tanong ay kung kailan.

Bahagi ng artikulo ni Nicole Ireland (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita