1. Home
  2. Kalusugan
  3. Mental Health / Pangkaisipang Kalusugan

$50M donation sa SickKids susuportahan ang brain at mental health initiatives

Ayon sa foundation, mahalaga ang donasyon na ito dahil sa epekto ng pandemya sa mental health ng mga kabataan

Katabi ni Garry Hurvitz ang isang batang babae at ang kanyang ama.

Toronto entrepreneur Garry Hurvitz kasama ang 12 taong gulang na si Marlowe Cuss Doyle, isang neonatal stroke survivor, at ang kanyang ama na si Declan Doyle.

Litrato: CBC / Martin Trainor

RCI

Sinabi ng foundation para sa Toronto Hospital for Sick Children na ang $50 milyon na donasyon ay gagamitin sa research at treatment sa larangan ng pediatric brain at mental health.

Sinabi ng SickKids Foundation na ang regalo mula kay Garry Hurvitz na isang negosyante sa Toronto ay susuportahan ang centres for brain and mental health at community mental health.

Dagdag pa ng not-for-profit, ang pondong ito ay nakalaan sa pananaliksik, pagbibigay alaga at edukasyon ng SickKids para mapabuti ang kalagayan ng mga kabataan na may neurological at mental health conditions.

Sa pamamagitan ng donasyon na ito, makakapag-hire ang ospital ng dedicated na director para sa binagong Garry Hurvitz Centre for Brain & Mental Health.

Sinabi ng foundation na ang perang ito ay makakatulong upang suportahan ang bagong therapies para sa neuromuscular, neuroinflammatory at neurodevelopmental na mga sakit; treatment models para sa kabataan at kanilang pamilya na apektado ng komplikadong mental health issues; at isang innovation fund upang tumulong sa investments sa cutting-edge research.

Mas makabuluhan ang donasyon dahil ayon sa pananaliksik ng SickKids, naapektuhan ng COVID-19 na pandemya ang mental health ng mga kabataan.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita