1. Home
  2. Lipunan
  3. Kasaysayan

Opisyal na minamarkahan ng Canada ang abolisyon ng slavery

Tuwing Agosto 1, ipinagdiriwang ng Canada ang Emancipation Day o ang araw ng abolisyon ng slavery.

Dalawang kamay na magkahawak.

Emancipation Day ang araw kung saan nagwakas ang slavery na dating nag-e-exist sa Canada.

Litrato: iStock

RCI

Nagkaisa at walang tumutol sa mga Canadian members ng Parliament nang sila ay bumoto para ideklara ang Agosto 1 bilang Emancipation Day. Hudyat ito ng pagwawakas ng slavery sa British Empire noong 1833 kung saan parte ang bansang Canada. Ang pananakop ng Britanya sa North America ay nagsimula noong sixteenth century.

Bagama’t mas gustong alalahanin ng mga Canadians ang papel na kanilang ginampanan sa abolisyon ng slavery, hindi ito estranghero sa konsepto na ito noon. Noong unang bahagi ng 17th century, ginawang alipin ng mga kolonista ang Indigenous people. Dati rati ay binibili, ibinebenta, ipinagpapalit at ipinamamana ang mga aliping katutubo.

Dinala rin ng mga Pranses na kolonista ang mahigit kumulang 1,443 Black people sa Canada mula late 1600s hanggang 1831. Naging laganap ang pagmamay-ari ng alipin sa colonial Canada at makikita ito sa lahat ng antas ng lipunan. Tinugunan nito ang demand ng bansa sa cheap labour para sa mga proyektong pang-ekonomiya. Naging parte rin ito ng personal na kayamanan ng isang indibidwal.

Gobernador pinilit tanggalin ang slavery

Noong Marso 1793, napag-alaman ni John Graves Simcoe, ang gobernador ng Upper Canada (na tinatawag na probinsya ng Ontario ngayon) na ang isang alipin na babae ay sapilitang ginapos at sinakay sa bangka patawid ng Niagara River upang ibenta. Mula noon, nagsimula si Simcoe na magsalita laban sa slavery at nagawang ipasa ang batas na nagbabawal sa importasyon ng mga aliping Aprikano sa Upper Canada noong 1793.

Estatwa ni Lieutenant-Colonel John Graves Simcoe.

Ang estatwa ng abolitionist na si Lieutenant-Colonel John Graves Simcoe na nakatayo sa labas ng Ontario legislature sa lungsod ng Toronto.

Litrato: iStock

Ang batas din na iyon ang gumarantiya sa kalayaan ng mga anak ng aliping Aprikano kapag tumuntong na sila sa edad na 25 ngunit hindi nito na-abolish nang tuluyan ang slavery. Ito ang kauna-unahang batas na tumalakay sa usapin na ito sa British Empire.

By 1883, nagpasa ang British Parliament ng sarili nilang batas kung saan winakasan ang personal na pagmamay-ari ng alipin sa buong imperyo kasama ang Canada at iba pang parte ng Caribbean. Patuloy na nilabanan ng Canada ang slavery sa pamamagitan ng paglalaan ng ligtas na kanlungan sa libo-libong Aprikano na alipin ng Estados Unidos.

Sa paglipas ng mga taon, mas lalong kinilala ng Canada ang patuloy na diskriminasyon laban sa Black people sa Canada at ang kontribusyon nila sa lipunan. Nagdesisyon ito na opisyal na ipagdiwang ang Black people noong 1995 nang ideklara ang Pebrero bilang Black History Month (bagong window).

Ang opisyal na pagkilala sa Agosto 1 bilang Emancipation Day ay dumating sa panahon kung saan ang Black Lives Matter movement ay lalong lumakas sa Estados Unidos at Canada. Ang Agosto 1 ay isang civic holiday sa maraming lugar sa Canada. Minsan tinatawag itong Family Day.

Ang tawagin ito na Emancipation Day ay isa na namang oportunidad para sa bansa na magpokus sa Black Canadians, kilalanin ang kanilang mga natamo, at harapin ng Canadian society ang mga hamon upang wakasan ang diskriminasyon at magarantiya ang equality.

Isang artikulo ni Lynn Desjardins, Radio-Canada International na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita